สมดุล

สิ่งหนึ่งที่ได้จาก การมีชีวิตอยู่หลายปี คือ เริ่มเข้าใจเรื่องของชีวิตมากขึ้น

ความสุข และ ความทุกข์ ของชีวิต เป็นของที่คู่กัน

ยิ่งเรามีความสุข มาก เราก็จะมีความทุกข์ได้ง่าย

ยิ่งเรามีความทุกข์มาก เราก็จะมี่ความสุขได้ง่าย

เมื่อเรามีความสุขมากเท่าไร เราก็จะมีความทุกข์ มากขึ้นเท่านั้น

และในทางกลับกัน

ดังนั้น การจะใช้ชีวิตได้อยากปกติ อาจจะไม่ต้องสุขมาก หรือทุกข์ มากจนเกินไป

หาจุด สมดุลของชีวิต ระหว่าง การงาน ครอบครัว

แต่ปัญหาหนึ่งคือ จุดสมดุลของชีวิต อยู่ที่ตรงไหน แต่ละคนมีจุดนี่แตกต่างกัน

ตัวเองต้องเป็นคน ค้นหาเองว่า จุดสมดุลของชีวิตอยู่ที่ใด แลัวก็ใช้ ชีวิต ตามจุดนั้น

Leave a Reply

Or